แคตตาล็อกออนไลน์

  • แบบชุดครุยเทคโนพระจอมเกล้าฯ

    แบบชุดครุยเทคโนพระจอมเกล้าฯ ครุยเนื้อผ้าทึบสีแดงหมากสุก(สีแสด) สีแดง หรือสีเลือดหมู  ให้เช่าและตัด ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เช่า และตัด ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เช่าชุดครุยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เช่า และตัด ชุดครุยชุดครุยพระจอมเกล้า เนื้อผ้าทึบ สีแดงหมากสุก แถบสีเหลืองทอง การแต่งกายของบัณฑิตหญิง ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจปกติขาว หรือ ชุดนักศึกษาติดกระดุมคอ กระโปรงสีน้ำเงินหรือ สีกรมท่ายาวคลุมเข่า ผม ทรงสุภาพ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบไม่ติดโลหะ สวมถุงน่องสีเนื้อ  การแต่งกายของบัณฑิตชาย ผมสั้น ทรงสุภาพ ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว หรือ ชุดราชปะแตน  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ติดโลหะ ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย        

    หมวดหมู่ : ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย, ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

    ดูรายละเอียด