แคตตาล็อกออนไลน์

  • แบบชุดครุยจุฬาฯ

    แบบชุดครุยจุฬาฯ ให้เช่าชุดครุยจุฬา มีทั้งบริการแบบให้เช่า และแบบตัด ฝีเข็มละเอียด เนื้อผ้าใส่สบาย แบบถูกต้องตามระเบียบ มีหลายขนาด ราคาไม่แพง  ครุยเนื้อผ้าโปร่งสีขาว  แถบสีและอักษรย่อประจำต่างๆ คณะครุศาสตร์ (ค.) : สีแสด  คณะจิตวิทยา (จ.) : สีน้ำเงินแก่อมม่วง คณะทันตแพทยศาสตร์ (ท.) : สีม่วง คณะนิติศาสตร์ (น.) : สีขาว คณะนิเทศศาสตร์ (นศ.) : สีน้ำเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ (ศ.) : สีทอง คณะวิทยาศาสตร์ (วท.) : สีเหลือง  คณะพยาบาลศาสตร์ (พย.) : สีแดงชาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (พศ.) : สีฟ้า คณะแพทยศาสตร์ (พ.) : สีเขียวแก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วก.) : สีส้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.) : สีเลือดหมู คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศป.)  : สีแดงเลือดนก  คณะอักษรศาสตร์ (อ.) : สีเทาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (ทก.) : สีแดงอิฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.) : สีน้ำตาล คณะสหเวชศาสตร์ (สว.) : สีม่วงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ (สพ.) : สีฟ้าหม่น

    หมวดหมู่ : ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย, ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

    ดูรายละเอียด