หน้าแรก » แคตตาล็อกออนไลน์ » เช่าชุดครุยรับปริญญาสภาพสวยดีไม่มีเก่า

ให้เช่าเสื้อครุย ครุยอลงกรณ์

แคตตาล็อกออนไลน์

รับสั่งตัดใหม่ คุรยวิทยฐานะ, ครุยปริญญากิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์และผู้บริหาร ครุยคณบดีชาย-หญิงทุกคณะ

งานสั่งตัดใหม่ชุดครุยบัณฑิตชาย ชุดครุยบัณหญิง ทุกระดับชั้นทุกคณะ ครุยปริญญาตรี ครุยปริญญาโท ครุยปริญญาเอก ครุยดุษฎีบัณฑิต

งานสั่งตัดใหม่ชุดชุดครุย ม.มหิดล, ม.เกษตร, ม.รามคำแหง, ม.สุโขทั้ย, มศว. ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ม.พระจอมเกล้าธนบุรี, ม.อัสสัมชัญ, ม.ศรีปทุม, ม.กรุงเทพ, ม.หอการค้า, ม.ธุรกิจบัณฑิต, ม.รัตนบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รายละเอียดสินค้า

เช่าชุดครุยรับปริญญาสภาพสวยดีไม่มีเก่า

สำหรับบัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกคณะทุกสาขาตามมาตรฐานข้อกำหนดของสถาบัน

  • ให้เช่าชุดครุย มศว. หรือสั่งตัดชุดครุยใหม่ มศว.
  • ให้เช่าชุดครุย ม.กรุงเทพ หรือสั่งตัดชุดครุยใหม่ ม.กรุงเทพ
  • ให้เช่าชุดครุย ม.รังสิต หรือสั่งตัดชุดครุยใหม่ ม.รังสิต
  • ให้เช่าชุดครุย ม.ราชมงคล หรือสั่งตัดชุดครุยใหม่ ม.ราชมงคล
  • ให้เช่าชุดครุย ม.ราชภัฎฯ หรือสั่งตัดชุดครุยใหม่ ม.ราชภัฎฯ
  • ให้เช่าชุดครุย ม.สุโขทัยธรรมธิราช หรือสั่งตัดชุดครุยใหม่ม.สุโขทัยธรรมธิราช
  • ให้เช่าชุดครุย ม.ขอนแก่น หรือสั่งตัดชุดครุยใหม่ ม.ขอนแก่น
  • ให้เช่าชุดครุย ม.สุรนารี หรือสั่งตัดชุดครุยใหม่ ม.สุรนารี

เดินทางมาร้านครุยอลงกรณ์

ร้านตั้งอยู่ก่อนถึงแยกเกษตร ใช้ GPS นำทางมาได้เลย

ที่จอดรถอยู่ซอยถัดจากร้านห้างเพชรทองแต้ฮั่วเฮง

ติดต่อเช่าชุดครุย

โทร : 02-561-5519, 099-429-3651

Line ID :0994293651

แฟกซ์ : 02-037-6895

วันอังคาร-วันอาทิตย์ 09:00-18:00 (วันจันทร์หยุด

ข้อมูลติดต่อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

รับสั่งตัดใหม่ชุดครุยบัณฑิตชาย-หญิง
ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

รับสั่งตัดใหม่ชุดครุยบัณฑิตชาย-หญิง

ครุยอลงกรณ์

รับสั่งตัดใหม่ชุดครุยบัณฑิตชาย-หญิง รับสั่งตัดชุดครุยบัณฑิตชาย-หญิงทุกระดับทุกคณะ คุรยวิทยฐานะ ครุยคณาจารย์ ครุยคณบดีชาย-หญิงทุกคณะ รับสั่งตัดชุดครุยจุฬาฯ ชุดครุย ม.ธรรมศาสตร์ เสื้อครุยจุฬา เสื้อครุยธรรมศาสตร์ ผู้ชาย-ผู้หญิงแต่ละคณะมีทุกแถบสี, ครุย ป.โท มหาบัณฑิต, ครุย ป.เอก ดุษฎีบัณฑิต, ครุยปริญญากิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์และผู้บริหาร รับสั่งตัดชุดครุย ม.มหิดล, ม.เกษตร, ม.รามคำแหง, ม.สุโขทั้ย, มศว. ศรีนครินทรวิโรฒ, ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ม.พระจอมเกล้าธนบุรี, ม.อัสสัมชัญ, ม.ศรีปทุม, ม.กรุงเทพ, ม.หอการค้า, ม.ธุรกิจบัณฑิต, ม.รัตนบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เสื้อครุยผู้ชาย-ผู้หญิง แต่ละคณะมีทุกแถบสี, ครุย ป.โท มหาบัณฑิต, ครุย ป.เอก ดุษฎีบัณฑิต, ครุยปริญญากิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครุยประจำตำแหน่งคณาจารย์และผู้บริหาร รับสั่งตัดชุดครุยราชภัฏธนบุรี สวนสุนันทา วไลยอลงกรณ์ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และราชภัฏทั่วประเทศ สั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิต ชุดครุย ป.โท มหาบัณฑิต ราชภัฎ, ชุดครุย ป.เอก ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ทุกคณะ รับสั่งตัดชุดครุยราชมงคลฯ มีสีชุดครุยคณะต่างๆ แต่ละคณะ 36 สถาบันทั่วประเทศ สั่งตัดชุดครุยคณาจารย์ คณบดีคณะต่างๆ ของ ม.ราชมงคลฯ ชุดครุยดุษฎีบัณฑิต ชุดครุยมหาบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย รับสั่งตัดชุดครุย ม.ขอนแก่น ชุดขาวราชปะแตน ม.ขอนแก่น เสื้อครุยบัณฑิตทุกคณะ, ชุดครุย ป.โท ม.ขอนแก่น รับสั่งตัดชุดครุย ม.แม่ฟ้าหลวง แต่ละคณะ ครุยวิทยฐานะประจำตำแหน่งและครุยวิทยฐานะ ม.แม่ฟ้าหลวง   หากน้องๆ พี่ๆ มีคำถาม ตัดชุดครุยที่ไหนดี ? เช่าชุดครุยราคาเท่าไหร่ ? สั่งตัดชุดครุยดีหรือเช่าชุดครุยดี ? เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการด้วยความใส่ใจ และให้ความสำคัญ เพราะงานรับปริญญาเป็นสิ่งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต ให้คุณเข้างานพิธีรับปริญญาด้วยความมั่นใจ ถ่ายภาพในท่าใดก็สง่างาม ร้านครุยอลงกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน เดินทางมาร้านครุยอลงกรณ์ ร้านตั้งอยู่ก่อนถึงแยกเกษตร ใช้ GPS นำทางมาได้เลย ที่จอดรถอยู่ซอยถัดจากร้านห้างเพชรทองแต้ฮั่วเฮง ติดต่อเช่าชุดครุย โทร : 02-561-5519, 099-429-3651 Line ID :0994293651 แฟกซ์ : 02-037-6895 วันอังคาร-วันอาทิตย์ 09:00-18:00 (วันจันทร์หยุด)

ครุยอลงกรณ์ ดีอย่างไร
ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

ครุยอลงกรณ์ ดีอย่างไร

ครุยอลงกรณ์

ครุยอลงกรณ์ ดีอย่างไร รับสั่งตัดแบบวัดตัด ชุดครุยปริญญาตรี ชุดครุยปริญญาโท ชุดครุยปริญญาเอก ชุดครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครุยอนุบาล ครุยผู้พิพากษา ครุยอัยการ ครุยทนายความ สอบถามชุดครุย หมวกครุยหมวกบัณฑิต ราคาเท่าไรได้ทุกวัน เราทำครุยทรงสวย มีความพอดีและลงตัวกับแต่ละสรีระที่แตกต่างกัน ได้ชุดครุยตรงเวลา ราคาปกติ เราเลือกใช้ผ้าเนื้อดี ชุดสีดำจะดำสนิทและชุดสีขาวจะขาวสวยสะอาดตา ดูแลง่าย งานตัดเย็บประณีต สวมใส่สบายตัว รับประกันคุณภาพทุกชุด แบบและสีแถบของชุดครุยถูกต้องกับคณะภาควิชา ตามวิทยฐานะ และถูกต้องตามหลักของแต่ละสถาบัน ยินดีให้คำแนะนำน้องๆ บัณฑิตใหม่ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ชุดเช่าดีไม่เก่า ให้บริการจัดส่งเสื้อครุยทั่วราชอาณาจักร เสื้อสูทชายและกางเกง เสื้อสูทหญิงและกระโปรงชุดข้าราชการขาว ชุดปกติขาว ชุดว่าที่ร้อยตรี สำหรับบัณฑิต คณาจารย์และข้าราชการ ตัดเย็บด้วยผ้าเนื้อดี สวมใส่สบาย ร้านตัดชุดครุย ครุยอลงกรณ์ หากน้องๆ พี่ๆ นักศึกษาจบใหม่ต้องการสั่งตัด หรือหาร้านเช่าชุดครุย มีคำถาม ตัดชุดครุยที่ไหนดี ? เช่าชุดครุยราคาเท่าไหร่ ? สั่งตัดชุดครุยดีหรือเช่าชุดครุยดี ? เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการด้วยความใส่ใจ และให้ความสำคัญ เพราะงานรับปริญญาเป็นสิ่งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต ให้คุณเข้างานพิธีรับปริญญาด้วยความมั่นใจ ถ่ายภาพในท่าใดก็สง่างาม ร้านครุยอลงกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน เดินทางมาร้านครุยอลงกรณ์ ร้านตั้งอยู่ก่อนถึงแยกเกษตร ใช้ GPS นำทางมาได้เลย ที่จอดรถอยู่ซอยถัดจากร้านห้างเพชรทองแต้ฮั่วเฮง ติดต่อเช่าชุดครุย โทร : 02-561-5519, 099-429-3651 Line ID :0994293651 แฟกซ์ : 02-037-6895 วันอังคาร-วันอาทิตย์ 09:00-18:00 (วันจันทร์หยุด)

รับสั่งตัดชุดครุย เสื้อครุยข้าราชการตุลาการ-ดะโต๊ะยุติธรรม
ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

รับสั่งตัดชุดครุย เสื้อครุยข้าราชการตุลาการ-ดะโต๊ะยุติธรรม

ครุยอลงกรณ์

รับสั่งตัดชุดครุย เสื้อครุยข้าราชการตุลาการ-ดะโต๊ะยุติธรรม เรื่องชุดครุยชาย-ชุดครุยหญิงทุกสถาบันเราชำนาญกว่า 30 ปี มาที่เดียวได้ครบจบทุกเรื่อง รับสั่งตัดแบบวัดตัด ชุดครุยปริญญาตรี ชุดครุยปริญญาโท ชุดครุยปริญญาเอก ชุดครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครุยอนุบาล ครุยผู้พิพากษา ครุยอัยการ ครุยทนายความ สอบถามชุดครุย-หมวกครุยหมวกบัณฑิต ราคาเท่าไรได้ทุกวัน รับสั่งตัดครุยตุลาการ ชุดครุยผู้พิพากษาชาย ชุดครุยผู้พิพากษาหญิง รับสั่งตัดครุยอัยการ+แถบบ่าอัยการ รับสั่งตัดเนติบัณฑิต+แถบเนติ รับสั่งตัดครุยทนายความ+แถบบ่าทนาย รับสั่งตัดชุดครุย เสื้อครุยข้าราชการตุลาการ-ดะโต๊ะยุติธรรม เดินทางมาร้านครุยอลงกรณ์ ร้านตั้งอยู่ก่อนถึงแยกเกษตร ใช้ GPS นำทางมาได้เลย ที่จอดรถอยู่ซอยถัดจากร้านห้างเพชรทองแต้ฮั่วเฮง ติดต่อเช่าชุดครุย โทร : 02-561-5519, 099-429-3651 Line ID :0994293651 แฟกซ์ : 02-037-6895 วันอังคาร-วันอาทิตย์ 09:00-18:00 (วันจันทร์หยุด)

ครุยอลงกรณ์ให้เช่าชุดครุยเด็กอนุบาล
ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

ครุยอลงกรณ์ให้เช่าชุดครุยเด็กอนุบาล

ครุยอลงกรณ์

ครุยอลงกรณ์ให้เช่าชุดครุยเด็กอนุบาล หรือสั่งตัดชุดครุยเด็กอนุบาลพร้อมหมวก ชุดบัณฑิตน้อย ชุดครุยเด็กเล็ก ครุยเทวดา ครุยเนอร์สเซอรี่ ทุกสถาบัน หากผู้ปกครอง คุณครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนชั้นอนุบาล มีคำถาม ตัดชุดครุยเด็กที่ไหนดี ? เช่าชุดครุยเด็กราคาเท่าไหร่ ? สั่งตัดชุดครุยดีหรือเช่าชุดครุยดี ? ครุยอลงกรณ์ให้เช่าชุดครุยเด็กอนุบาล ติดต่อเรา ครุยอลงกรณ์ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการด้วยความใส่ใจ และให้ความสำคัญ เพราะงานรับปริญญาเป็นสิ่งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต ให้คุณเข้างานพิธีรับปริญญาด้วยความมั่นใจ ถ่ายภาพในท่าใดก็สง่างาม ร้านครุยอลงกรณ์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน สั่งตัดใหม่ และให้เช่าชุดครุยเด็กอนุบาล เดินทางมาร้านครุยอลงกรณ์ ร้านตั้งอยู่ก่อนถึงแยกเกษตร ใช้ GPS นำทางมาได้เลย ที่จอดรถอยู่ซอยถัดจากร้านห้างเพชรทองแต้ฮั่วเฮง ติดต่อเช่าชุดครุย โทร : 02-561-5519, 099-429-3651 Line ID :0994293651 แฟกซ์ : 02-037-6895 วันอังคาร-วันอาทิตย์ 09:00-18:00 (วันจันทร์หยุด)

แบบชุดครุยเกษตรฯ
ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

แบบชุดครุยเกษตรฯ

ครุยอลงกรณ์

แบบชุดครุย ม.เกษตร รับสั่งตัดใหม่ และให้เช่า ชุดครุยแบบมีหมวก, แบบครุยจะเป็นครุยคลุมใช้เนื้อผ้าทึบสีดำหรือสีอื่น ๆ อาจประดับด้วยฮูดหรือหมวก ให้เช่าชุดครุยสำหรับนิสิต ม.เกษตร ทุกท่าน ราคาไม่แพง มีทั้งให้เช่าและบริการตัดชุดครุย (พร้อมหมวก, ถุงคลุม, ไม้แขวน) คณะเกษตร ปริญญาตรี พร้อมหมวก ผ้าที่ใช้ในการตัด เราใช้ผ้าSuper Black  เบา ใส่สบาย เนื้อผ้านิ่ม เสื้อครุยของ ม.เกษตร เรามีบริการให้ทุกคณะ ไม่ว่าจะเป็น คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะวนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสตร์ คณะสถาปัตยกรรม คณะสัตวแพทย์ คณะอุตสาหกรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการชลประทาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เดินทางมาร้านครุยอลงกรณ์ ร้านตั้งอยู่ก่อนถึงแยกเกษตร ใช้ GPS นำทางมาได้เลย ที่จอดรถอยู่ซอยถัดจากร้านห้างเพชรทองแต้ฮั่วเฮง   ติดต่อเช่าชุดครุย โทร : 02-561-5519, 099-429-3651 Line ID :0994293651 แฟกซ์ : 02-037-6895 วันอังคาร-วันอาทิตย์ 09:00-18:00 (วันจันทร์หยุด)

แบบชุดครุยเทคโนพระจอมเกล้าฯ
ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

แบบชุดครุยเทคโนพระจอมเกล้าฯ

ครุยอลงกรณ์

แบบชุดครุยเทคโนพระจอมเกล้าฯ ครุยเนื้อผ้าทึบสีแดงหมากสุก(สีแสด) สีแดง หรือสีเลือดหมู  ให้เช่าและตัด ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เช่า และตัด ชุดครุยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เช่าชุดครุยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เช่า และตัด ชุดครุยชุดครุยพระจอมเกล้า เนื้อผ้าทึบ สีแดงหมากสุก แถบสีเหลืองทอง การแต่งกายของบัณฑิตหญิง ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจปกติขาว หรือ ชุดนักศึกษาติดกระดุมคอ กระโปรงสีน้ำเงินหรือ สีกรมท่ายาวคลุมเข่า ผม ทรงสุภาพ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบไม่ติดโลหะ สวมถุงน่องสีเนื้อ  การแต่งกายของบัณฑิตชาย ผมสั้น ทรงสุภาพ ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว หรือ ชุดราชปะแตน  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ติดโลหะ ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย   เดินทางมาร้านครุยอลงกรณ์ ร้านตั้งอยู่ก่อนถึงแยกเกษตร ใช้ GPS นำทางมาได้เลย ที่จอดรถอยู่ซอยถัดจากร้านห้างเพชรทองแต้ฮั่วเฮง ติดต่อเช่าชุดครุย โทร : 02-561-5519, 099-429-3651 Line ID :0994293651 แฟกซ์ : 02-037-6895 วันอังคาร-วันอาทิตย์ 09:00-18:00 (วันจันทร์หยุด)  

แบบชุดครุยจุฬาฯ
ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

แบบชุดครุยจุฬาฯ

ครุยอลงกรณ์

แบบชุดครุยจุฬาฯ ให้เช่าชุดครุยจุฬา มีทั้งบริการแบบให้เช่า และแบบตัดใหม่ ฝีเข็มละเอียด เนื้อผ้าใส่สบาย แบบถูกต้องตามระเบียบ มีหลายขนาด ราคาไม่แพง  ครุยเนื้อผ้าโปร่งสีขาว  แถบสีและอักษรย่อประจำต่างๆ คณะครุศาสตร์ (ค.) : สีแสด  คณะจิตวิทยา (จ.) : สีน้ำเงินแก่อมม่วง คณะทันตแพทยศาสตร์ (ท.) : สีม่วง คณะนิติศาสตร์ (น.) : สีขาว รับสั่งตัดใหม่และให้เช่าชุดครุยจุฬาฯ คณะนิเทศศาสตร์ (นศ.) : สีน้ำเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ (ศ.) : สีทอง คณะวิทยาศาสตร์ (วท.) : สีเหลือง  คณะพยาบาลศาสตร์ (พย.) : สีแดงชาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (พศ.) : สีฟ้า คณะแพทยศาสตร์ (พ.) : สีเขียวแก่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วก.) : สีส้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.) : สีเลือดหมู คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศป.)  : สีแดงเลือดนก  คณะอักษรศาสตร์ (อ.) : สีเทาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (ทก.) : สีแดงอิฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.) : สีน้ำตาล คณะสหเวชศาสตร์ (สว.) : สีม่วงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ (สพ.) : สีฟ้าหม่น เดินทางมาร้านครุยอลงกรณ์ ร้านตั้งอยู่ก่อนถึงแยกเกษตร ใช้ GPS นำทางมาได้เลย ที่จอดรถอยู่ซอยถัดจากร้านห้างเพชรทองแต้ฮั่วเฮง ติดต่อเช่าชุดครุย โทร : 02-561-5519, 099-429-3651 Line ID :0994293651 แฟกซ์ : 02-037-6895 วันอังคาร-วันอาทิตย์ 09:00-18:00 (วันจันทร์หยุด)

ให้เช่าชุดครุยมหาวิทยาลัยมหิดล
ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

ให้เช่าชุดครุยมหาวิทยาลัยมหิดล

ครุยอลงกรณ์

ให้เช่าชุดครุยมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เช่าชุดครุยมหาวิทยาลัยมหิดล ตัดชุดครุยมหาลัยมหิดล ราคาถูก ยินดีรับบัตรเครดิต เนื้อผ้าใส่สบาย นิ่มสบาย การแต่งกายในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เครื่องแบบพิธีการหญิง เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย และผูกโบว์ไท สีกรมท่า เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ครื่องแบบพิธีการชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว และผูกเนคไท สีกรมท่า เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่าสวมทับเสื้อเชิ้ต รองเท้าหุ้มส้น สีดำ สวมถุงเท้าสีดำ    

ให้เช่าชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์
ให้เช่าเสื้อครุยปริญญาและเครื่องแบบ

ให้เช่าชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์

ครุยอลงกรณ์

ให้เช่าชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์ ให้เช่าชุดครุย ม.ธรรมศาสตร์‎ ตัดชุดรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ ชุดรับปริญญาธรรมศาสตร์ ‎มีบริการทุกคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราคาถูก ใช้ผ้าคุณภาพดี เนื้อนิ่ม  แถบสีผ้าพาดบ่าครุยวิทยฐานะประจำคณะมีสีอะไรบ้างของสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สีขาว สาขาวิชาในสายการบัญชี สีฟ้า คณะรัฐศาสตร์ สีดํา คณะเศรษฐศาสตร์ สีฟ้า สาขาวิชาพัฒนาชุมชน (เฉพาะระดับปริญญาโท) สีเลือดหมูกับสีขาวอย่างละครึ่ง (สีเลือดหมูอยู่ด้านใน สีขาวอยู่ด้านนอก) คณะศิลปศาสตร์ สีแสด คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สีชมพู สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สีเขียวใบไม้ สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล และสาขาเวชศาสตร์ชุมชน และเวชศาสตร์ครอบครัว สีเขียวใบไม้มีริมสีเหลืองตามยาวกว้างข้างละ 3 เซนติเมตร คณะทันตแพทยศาสตร์ สีม่วงมีขลิบสีทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร คณะพยาบาลศาสตร์ : สีขาวมีริมสีแดงเลือดนกตามยาวกว้างข้างละ 3 เซนติเมตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สีม่วงเม็ดมะปราง สถาบันภาษา สีน้ําตาลทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีเหลืองทอง คณะสหเวชศาสตร์ สีน้ําเงินมีขลิบสีเหลือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สีฟ้าสว่างใสมีขลิบสีเหลืองทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สีทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สีส้มออกแดงมีขลิบสีทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร สาขาวิชาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ (เฉพาะระดับปริญญาโท) สีเลือดหมูมีขลิบสีขาวตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สีเลือดหมูมีขลิบสีทองตามยาวกว้างข้างละ 1 เซนติเมตร หลักสูตรร่วมระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ สีเหลืองกับสีแดงอย่างละครึ่ง (สีเหลืองอยู่ด้านใน สีแดงอยู่ด้านนอก) สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาในสายการบริหารธุรกิจ สีฟ้ากับสีขาวอย่างละครึ่ง (สีฟ้าอยู่ด้านใน สีขาวอยู่ด้านนอก) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่มีการเปิดสอนในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นอกเหนือจากข้อ 6.1 และ 6.2 สีเลือดหมู      

ตราสินค้า